Όπως μία προσωπική ταυτότητα κάνει κάποιο άτομο μοναδικό, έτσι και μία εταιρική ταυτότητα αποτελεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας που σάς ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό. Η δημιουργική μας ομάδα σχεδιάζει την εταιρική σας ταυτότητα ώστε να αναδείξει το μοναδικό DNA της εταιρείας σας και το positioning της.