Επίτευξη και υλοποίηση εταιρικών συνεργιών αμοιβαίας ωφέλειας.