Στη Red Thread πιστεύουμε ότι η στρατηγική Marketing μίας εταιρείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Επιχειρηματική της Ανάπτυξη. Οι έμπειροι επαγγελματίες μας αναπτύσσουν ένα ολοκληρωμένο πλάνο Επιχειρηματικής Στρατηγικής και προσφέρουν σημαντικές λύσεις για να επιτύχετε τους υψηλούς στόχους σας.