Διαμεσολάβηση για την υλοποίηση project μέσω ανεύρεσης των κατάλληλων υλικών και ανθρωπίνων πόρων.